Chuyển nhượng Newells Old Boys 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
10.05.2024
Pola Lisandro
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Perez Tomas
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Pereira Andrew
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Acuna Valentino
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Sosa Federico
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Canteros Ignacio
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Sotelo David
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Russo Jeronimo
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Contrera Julian
Cầu thủ Tự do
29.02.2024
Bravo Roman
Cầu thủ Tự do
Ciudad Bolivar
18.02.2024
Sforza Juan
Chuyển nhượng
Vasco
12.02.2024
Ordonez Carlos
Cho mượn
Sportivo Trinidense
05.02.2024
Rossi Genaro
Cho mượn
Chaco For Ever
05.02.2024
Miljevic Matko
Cầu thủ Tự do
CF Montreal
02.02.2024
San Juan Filipe
Cầu thủ Tự do
Cumbaya
05.02.2024
Miljevic Matko
Cầu thủ Tự do
CF Montreal
10.05.2024
Pola Lisandro
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Perez Tomas
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Pereira Andrew
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Acuna Valentino
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Sosa Federico
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Canteros Ignacio
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Sotelo David
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Russo Jeronimo
Cầu thủ Tự do
10.05.2024
Contrera Julian
Cầu thủ Tự do
29.02.2024
Bravo Roman
Cầu thủ Tự do
Ciudad Bolivar
18.02.2024
Sforza Juan
Chuyển nhượng
Vasco
12.02.2024
Ordonez Carlos
Cho mượn
Sportivo Trinidense
05.02.2024
Rossi Genaro
Cho mượn
Chaco For Ever