• New England Revolution
  • Khu vực:

Chuyển nhượng New England Revolution 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
08.06.2024
Panayotou Jack
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Rhode Island
10.05.2024
Panayotou Jack
Cho mượn
Rhode Island
23.04.2024
Arreaga Xavier
Chuyển nhượng
Seattle Sounders
23.04.2024
Ivacic Aljaz
Cầu thủ Tự do
Portland Timbers
22.04.2024
Jackson Jacob
Cầu thủ Tự do
San Jose Earthquakes
29.03.2024
Smith Collin
Cầu thủ Tự do
Rhode Island
20.03.2024
Quinones Colby
Cầu thủ Tự do
13.03.2024
McIntosh Damario
Cho mượn
Project 51O
06.03.2024
Borovic Luka
Chuyển nhượng
Graficar Beograd
31.01.2024
Chancalay Tomas
Chuyển nhượng
Racing Club
31.01.2024
Ravas Henrich
Chuyển nhượng
Widzew Lodz
18.01.2024
Cayet Pierre
Cầu thủ Tự do
Pittsburgh
15.01.2024
Campuzano Nicola
Cầu thủ Tự do
Lexington
09.01.2024
Gonzalez Omar
Cầu thủ Tự do
FC Dallas
09.01.2024
Vaclik Tomas
Cầu thủ Tự do
Albacete
08.06.2024
Panayotou Jack
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Rhode Island
23.04.2024
Arreaga Xavier
Chuyển nhượng
Seattle Sounders
23.04.2024
Ivacic Aljaz
Cầu thủ Tự do
Portland Timbers
13.03.2024
McIntosh Damario
Cho mượn
Project 51O
06.03.2024
Borovic Luka
Chuyển nhượng
Graficar Beograd
31.01.2024
Chancalay Tomas
Chuyển nhượng
Racing Club
31.01.2024
Ravas Henrich
Chuyển nhượng
Widzew Lodz
10.05.2024
Panayotou Jack
Cho mượn
Rhode Island
22.04.2024
Jackson Jacob
Cầu thủ Tự do
San Jose Earthquakes
29.03.2024
Smith Collin
Cầu thủ Tự do
Rhode Island
20.03.2024
Quinones Colby
Cầu thủ Tự do
18.01.2024
Cayet Pierre
Cầu thủ Tự do
Pittsburgh
15.01.2024
Campuzano Nicola
Cầu thủ Tự do
Lexington
09.01.2024
Gonzalez Omar
Cầu thủ Tự do
FC Dallas