• Nashville SC
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Nashville SC 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
21.04.2024
Gaines McKinze
Chuyển nhượng
Houston Dynamo
23.02.2024
Loba Ake
Cầu thủ Tự do
Club Tijuana
20.02.2024
Gaines Julian
Cầu thủ Tự do
Los Angeles FC
15.02.2024
Pacius Woobens
Cầu thủ Tự do
Forge
13.02.2024
Kallman Brent
Cầu thủ Tự do
Minnesota United
08.02.2024
Sejdic Amar
Cầu thủ Tự do
Atlanta Utd
31.01.2024
Perry Nebiyou
Cầu thủ Tự do
Ostersund
30.01.2024
Longmire Ahmed
Cầu thủ Tự do
Spokane Velocity
25.01.2024
Wyke Laurence
Cầu thủ Tự do
Phoenix Rising
22.01.2024
Haakenson Luke
Cầu thủ Tự do
San Antonio
18.01.2024
Suber Sean
Cầu thủ Tự do
Pittsburgh
10.01.2024
Picault Fafa
Cầu thủ Tự do
Vancouver Whitecaps
08.01.2024
McCarty Dax
Cầu thủ Tự do
Atlanta Utd
31.12.2023
Wachs Eli
Cầu thủ Tự do
Project 51O
31.12.2023
Amiche Kemy
Cầu thủ Tự do
20.02.2024
Gaines Julian
Cầu thủ Tự do
Los Angeles FC
15.02.2024
Pacius Woobens
Cầu thủ Tự do
Forge
13.02.2024
Kallman Brent
Cầu thủ Tự do
Minnesota United
08.02.2024
Sejdic Amar
Cầu thủ Tự do
Atlanta Utd
21.04.2024
Gaines McKinze
Chuyển nhượng
Houston Dynamo
23.02.2024
Loba Ake
Cầu thủ Tự do
Club Tijuana
31.01.2024
Perry Nebiyou
Cầu thủ Tự do
Ostersund
30.01.2024
Longmire Ahmed
Cầu thủ Tự do
Spokane Velocity
25.01.2024
Wyke Laurence
Cầu thủ Tự do
Phoenix Rising
22.01.2024
Haakenson Luke
Cầu thủ Tự do
San Antonio
18.01.2024
Suber Sean
Cầu thủ Tự do
Pittsburgh
10.01.2024
Picault Fafa
Cầu thủ Tự do
Vancouver Whitecaps
08.01.2024
McCarty Dax
Cầu thủ Tự do
Atlanta Utd
31.12.2023
Wachs Eli
Cầu thủ Tự do
Project 51O