Chuyển nhượng Muranga 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
11.05.2024
Kweyu Bonface
Chuyển nhượng
Nzoia Sugar
17.04.2024
Juma Erik
Chuyển nhượng
Mara Sugar
16.03.2024
Juma Brian
Chuyển nhượng
MCF
29.01.2024
Waithira Joe
Cầu thủ Tự do
Bandari
26.08.2023
Awita Batts
Chuyển nhượng
Bidco United
04.08.2023
Adikiny Fabian
Chuyển nhượng
Tusker
03.02.2023
Ocholla Francis
Chuyển nhượng
Kakamega Homeboyz
11.05.2024
Kweyu Bonface
Chuyển nhượng
Nzoia Sugar
29.01.2024
Waithira Joe
Cầu thủ Tự do
Bandari
26.08.2023
Awita Batts
Chuyển nhượng
Bidco United
03.02.2023
Ocholla Francis
Chuyển nhượng
Kakamega Homeboyz
17.04.2024
Juma Erik
Chuyển nhượng
Mara Sugar
16.03.2024
Juma Brian
Chuyển nhượng
MCF