Chuyển nhượng Moreni 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
13.09.2022
Nicolae Flavius
Chuyển nhượng
01.07.2019
Anton Cosmin
Cầu thủ Tự do
Unirea Tasnad
28.02.2019
Calin Alberto
Cầu thủ Tự do
Univ. Craiova
01.07.2017
Cernea Dragos
Cầu thủ Tự do
Chindia Targoviste
30.06.2017
Acasandrei Lucian
Cầu thủ Tự do
Chindia Targoviste
30.06.1990
Chirita Iulian
Chuyển nhượng
FC Brasov
30.06.1990
Dragnea Marin
Chuyển nhượng
FC Rapid Bucuresti
30.06.1990
Tene Florin
Chuyển nhượng
Gloria Bistrita
01.07.1988
Tene Florin
Chuyển nhượng
Rocar
01.01.1988
Chirita Iulian
Chuyển nhượng
FCM Targoviste
01.01.1987
Dragnea Marin
Chuyển nhượng
Din. Bucuresti
13.09.2022
Nicolae Flavius
Chuyển nhượng
01.07.2019
Anton Cosmin
Cầu thủ Tự do
Unirea Tasnad
01.07.2017
Cernea Dragos
Cầu thủ Tự do
Chindia Targoviste
01.07.1988
Tene Florin
Chuyển nhượng
Rocar
01.01.1988
Chirita Iulian
Chuyển nhượng
FCM Targoviste
01.01.1987
Dragnea Marin
Chuyển nhượng
Din. Bucuresti
28.02.2019
Calin Alberto
Cầu thủ Tự do
Univ. Craiova
30.06.2017
Acasandrei Lucian
Cầu thủ Tự do
Chindia Targoviste
30.06.1990
Chirita Iulian
Chuyển nhượng
FC Brasov
30.06.1990
Dragnea Marin
Chuyển nhượng
FC Rapid Bucuresti