Chuyển nhượng MCF 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
16.03.2024
Juma Brian
Chuyển nhượng
Muranga