Chuyển nhượng Manzini Wanderers 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
04.08.2016
Badenhorst Felix
Chuyển nhượng
AS Vita Club
30.06.2014
Sikhondze Banele
Chuyển nhượng
Manzini Sundowns
30.06.2013
Anas Mohammed
Chuyển nhượng
Mbabane Swallows
01.07.2012
Anas Mohammed
Chuyển nhượng
01.07.2012
Sikhondze Banele
Chuyển nhượng
01.01.2012
Badenhorst Felix
Cầu thủ Tự do
Jomo Cosmos
30.06.2009
Badenhorst Felix
Chuyển nhượng
Jomo Cosmos
30.06.2000
Masina Dennis
Chuyển nhượng
Bush Bucks
01.07.1998
Masina Dennis
Chuyển nhượng
01.07.2012
Anas Mohammed
Chuyển nhượng
01.07.2012
Sikhondze Banele
Chuyển nhượng
01.01.2012
Badenhorst Felix
Cầu thủ Tự do
Jomo Cosmos
01.07.1998
Masina Dennis
Chuyển nhượng
04.08.2016
Badenhorst Felix
Chuyển nhượng
AS Vita Club
30.06.2014
Sikhondze Banele
Chuyển nhượng
Manzini Sundowns
30.06.2013
Anas Mohammed
Chuyển nhượng
Mbabane Swallows
30.06.2009
Badenhorst Felix
Chuyển nhượng
Jomo Cosmos