Chuyển nhượng Mali 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
20.06.2019
Sangare Idrissa
Cầu thủ Tự do
20.06.2019
Simpara Boubacar
Cầu thủ Tự do
20.06.2019
Sangare Idrissa
Cầu thủ Tự do