Chuyển nhượng Ljubljana Svoboda 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
07.03.2024
Koffi Landry
Cầu thủ Tự do
Mikkeli
15.02.2024
Sadikovic Haris
Cầu thủ Tự do
Tolmin
18.08.2023
Koprivica Jovan
Chuyển nhượng
Drassburg
10.08.2023
Bozic Aljaz
Cầu thủ Tự do
Ilirija
25.07.2023
Abdic Adnan
Cầu thủ Tự do
Grosuplje
01.07.2023
Koffi Landry
Cầu thủ Tự do
Keratsini
30.06.2023
Tiganj Denny
Cầu thủ Tự do
Domzale
23.06.2023
Zulic Din
Chuyển nhượng
Wilhelmshaven
19.02.2023
Sadikovic Haris
Cầu thủ Tự do
Primorje
31.01.2023
Muzaferovic Hasan
Cầu thủ Tự do
Triglav
15.01.2023
Koprivica Jovan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Mura
01.09.2022
Koprivica Jovan
Cho mượn
Mura
11.08.2022
Tiganj Denny
Cầu thủ Tự do
Ilirija
04.08.2022
Sadikovic Haris
Cầu thủ Tự do
Nafta
03.08.2022
Jakos Tomas
Cầu thủ Tự do
Dob
15.02.2024
Sadikovic Haris
Cầu thủ Tự do
Tolmin
18.08.2023
Koprivica Jovan
Chuyển nhượng
Drassburg
10.08.2023
Bozic Aljaz
Cầu thủ Tự do
Ilirija
25.07.2023
Abdic Adnan
Cầu thủ Tự do
Grosuplje
01.07.2023
Koffi Landry
Cầu thủ Tự do
Keratsini
01.09.2022
Koprivica Jovan
Cho mượn
Mura
11.08.2022
Tiganj Denny
Cầu thủ Tự do
Ilirija
04.08.2022
Sadikovic Haris
Cầu thủ Tự do
Nafta
07.03.2024
Koffi Landry
Cầu thủ Tự do
Mikkeli
30.06.2023
Tiganj Denny
Cầu thủ Tự do
Domzale
23.06.2023
Zulic Din
Chuyển nhượng
Wilhelmshaven
19.02.2023
Sadikovic Haris
Cầu thủ Tự do
Primorje
31.01.2023
Muzaferovic Hasan
Cầu thủ Tự do
Triglav
15.01.2023
Koprivica Jovan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Mura