Chuyển nhượng Lisen 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
30.06.2024
Zikl Martin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Start Brno
23.06.2024
Sajaia Nikolozi
Chuyển nhượng
Karlovy Vary
21.06.2024
Dudl Vaclav
Chuyển nhượng
Pribram
01.03.2024
Skybinskyi Maksyn
Cầu thủ Tự do
Karlovy Vary
26.02.2024
Vesely Vlastimil
Chuyển nhượng
Kurim
20.02.2024
Ulbrich Tom
Chuyển nhượng
Bohunice
16.02.2024
Svoboda Antonin
Cầu thủ Tự do
Vyskov
15.02.2024
Sulla Michal
Cầu thủ Tự do
Trnava
08.02.2024
Rimovics Renards
Chuyển nhượng
Karlovy Vary
05.02.2024
Hapal Ondrej
Chuyển nhượng
Myjava
23.01.2024
Dziuba Denis
Chuyển nhượng
Zlinsko
23.01.2024
Gerza Patrik
Chuyển nhượng
Zlinsko
21.01.2024
Machalik David
Chuyển nhượng
Kromeriz
18.01.2024
Matocha Marek
Cầu thủ Tự do
Prostejov
12.01.2024
Rolinek Martin
Chuyển nhượng
Prostejov
30.06.2024
Zikl Martin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Start Brno
23.06.2024
Sajaia Nikolozi
Chuyển nhượng
Karlovy Vary
21.06.2024
Dudl Vaclav
Chuyển nhượng
Pribram
01.03.2024
Skybinskyi Maksyn
Cầu thủ Tự do
Karlovy Vary
15.02.2024
Sulla Michal
Cầu thủ Tự do
Trnava
08.02.2024
Rimovics Renards
Chuyển nhượng
Karlovy Vary
05.02.2024
Hapal Ondrej
Chuyển nhượng
Myjava
23.01.2024
Dziuba Denis
Chuyển nhượng
Zlinsko
23.01.2024
Gerza Patrik
Chuyển nhượng
Zlinsko
12.01.2024
Rolinek Martin
Chuyển nhượng
Prostejov
26.02.2024
Vesely Vlastimil
Chuyển nhượng
Kurim
20.02.2024
Ulbrich Tom
Chuyển nhượng
Bohunice
16.02.2024
Svoboda Antonin
Cầu thủ Tự do
Vyskov
21.01.2024
Machalik David
Chuyển nhượng
Kromeriz