Chuyển nhượng Leiston 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
13.02.2024
Boatswain Ashley
Cho mượn
11.09.2023
Armin Albie
Chuyển nhượng
Ipswich
25.08.2023
Manly Jack
Cho mượn
Ipswich
25.08.2023
Jackson Eddie
Chuyển nhượng
Norwich
15.08.2023
Higgs Kieran Suthun
Chuyển nhượng
Lowestoft
23.07.2023
Loza Jamar
Cầu thủ Tự do
Barnet
06.07.2023
Davis Will
Cầu thủ Tự do
Braintree
03.07.2023
Barnes Finlay
Cầu thủ Tự do
York City
01.07.2023
Crane Ross
Cầu thủ Tự do
Needham Market
01.07.2023
Keller Spencer
Cầu thủ Tự do
King’s Lynn
01.07.2023
Fowkes Ben
Cầu thủ Tự do
Peterborough Sports
01.07.2023
Casement Chris
Cầu thủ Tự do
Stowmarket Town
30.06.2023
Mills Adam
Cầu thủ Tự do
Chelmsford
30.06.2023
Hutchings Jake
Cầu thủ Tự do
Coalville
29.04.2023
Johnson William
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Braintree
13.02.2024
Boatswain Ashley
Cho mượn
11.09.2023
Armin Albie
Chuyển nhượng
Ipswich
25.08.2023
Manly Jack
Cho mượn
Ipswich
25.08.2023
Jackson Eddie
Chuyển nhượng
Norwich
15.08.2023
Higgs Kieran Suthun
Chuyển nhượng
Lowestoft
23.07.2023
Loza Jamar
Cầu thủ Tự do
Barnet
01.07.2023
Crane Ross
Cầu thủ Tự do
Needham Market
01.07.2023
Keller Spencer
Cầu thủ Tự do
King’s Lynn
01.07.2023
Casement Chris
Cầu thủ Tự do
Stowmarket Town
06.07.2023
Davis Will
Cầu thủ Tự do
Braintree
03.07.2023
Barnes Finlay
Cầu thủ Tự do
York City
01.07.2023
Fowkes Ben
Cầu thủ Tự do
Peterborough Sports
30.06.2023
Mills Adam
Cầu thủ Tự do
Chelmsford
30.06.2023
Hutchings Jake
Cầu thủ Tự do
Coalville