• Kitzbuhel
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Kitzbuhel 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.06.2024
Rudel Finn
Cầu thủ Tự do
Ammerthal
22.03.2024
D'Almeida Kevin
Chuyển nhượng
06.02.2024
Asante Joseph
Cầu thủ Tự do
Wacker Innsbruck
01.02.2024
Vidas Petar
Chuyển nhượng
Union Gurten
31.01.2024
Vodilka Filip
Chuyển nhượng
Karvina
31.12.2023
Harandt Oliver
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Prantner Dominik
Chuyển nhượng
SC Kundl
31.12.2023
Langbrucker Moritz
Chuyển nhượng
Rohrbach
31.12.2023
Aumayr Marvin
Cầu thủ Tự do
20.08.2023
Kroll Xaver
Cầu thủ Tự do
TSV Aindling
01.07.2023
Almberger Sebastian
Chuyển nhượng
01.07.2023
Aksu Omerhan
Chuyển nhượng
01.07.2023
Feichtner Tim
Chuyển nhượng
Tirol
01.07.2023
Lazzeri Sebastian
Chuyển nhượng
Leogang
01.07.2023
Stampfl Dominic
Chuyển nhượng
01.06.2024
Rudel Finn
Cầu thủ Tự do
Ammerthal
22.03.2024
D'Almeida Kevin
Chuyển nhượng
06.02.2024
Asante Joseph
Cầu thủ Tự do
Wacker Innsbruck
01.02.2024
Vidas Petar
Chuyển nhượng
Union Gurten
01.07.2023
Almberger Sebastian
Chuyển nhượng
01.07.2023
Aksu Omerhan
Chuyển nhượng
01.07.2023
Feichtner Tim
Chuyển nhượng
Tirol
01.07.2023
Lazzeri Sebastian
Chuyển nhượng
Leogang
01.07.2023
Stampfl Dominic
Chuyển nhượng
31.01.2024
Vodilka Filip
Chuyển nhượng
Karvina
31.12.2023
Harandt Oliver
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Prantner Dominik
Chuyển nhượng
SC Kundl
31.12.2023
Langbrucker Moritz
Chuyển nhượng
Rohrbach
31.12.2023
Aumayr Marvin
Cầu thủ Tự do