Chuyển nhượng Kematen 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
06.02.2024
Berger Simon
Chuyển nhượng
Wacker Innsbruck
01.01.2024
Ulses Elias
Chuyển nhượng
Motz/Silz
01.07.2023
Yildirim Alperen
Chuyển nhượng
Hall
01.07.2023
Bucher David
Chuyển nhượng
Kematen
01.07.2023
Wurzer Fabio
Chuyển nhượng
Reichenau
01.07.2023
Peternell Matteo
Chuyển nhượng
Innsbruck West
01.07.2023
Kovatsch Manuel
Chuyển nhượng
Reichenau
30.06.2023
Berglez David
Cầu thủ Tự do
01.02.2023
Krnjic Gabriel
Chuyển nhượng
Reichenau
01.01.2023
Brandstatter Elias
Chuyển nhượng
01.01.2023
Leitner Fabian
Chuyển nhượng
Schwaz
31.12.2022
Pohler David
Cầu thủ Tự do
31.12.2022
Jahaj Cendrim
Chuyển nhượng
Vols
12.07.2022
Fuchs Luca
Chuyển nhượng
Royal Persia
11.07.2022
Jahaj Cendrim
Chuyển nhượng
Vols
06.02.2024
Berger Simon
Chuyển nhượng
Wacker Innsbruck
01.01.2024
Ulses Elias
Chuyển nhượng
Motz/Silz
01.07.2023
Yildirim Alperen
Chuyển nhượng
Hall
01.07.2023
Bucher David
Chuyển nhượng
Kematen
01.07.2023
Wurzer Fabio
Chuyển nhượng
Reichenau
01.07.2023
Peternell Matteo
Chuyển nhượng
Innsbruck West
01.07.2023
Kovatsch Manuel
Chuyển nhượng
Reichenau
01.02.2023
Krnjic Gabriel
Chuyển nhượng
Reichenau
01.01.2023
Brandstatter Elias
Chuyển nhượng
01.01.2023
Leitner Fabian
Chuyển nhượng
Schwaz
11.07.2022
Jahaj Cendrim
Chuyển nhượng
Vols
30.06.2023
Berglez David
Cầu thủ Tự do
31.12.2022
Pohler David
Cầu thủ Tự do
31.12.2022
Jahaj Cendrim
Chuyển nhượng
Vols