Chuyển nhượng Kagran 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
25.05.2024
Bahrami Sina
Chuyển nhượng
31.01.2024
Bodrazic Simon
Chuyển nhượng
1980 Wien
16.01.2024
Coker David
Chuyển nhượng
Leopoldsdorf
01.01.2024
Ivic Danijel
Chuyển nhượng
Stammersdorf
01.01.2024
Schaller Christopher
Chuyển nhượng
Dellach/Gail
01.01.2024
Safer Emil
Chuyển nhượng
Donaufeld Wien
01.01.2024
Revelant Fabio
Chuyển nhượng
Dellach/Gail
31.12.2023
Dezic Anes
Chuyển nhượng
Landstrasser AC
31.12.2023
Halilovic Dino
Chuyển nhượng
Mistelbach
31.12.2023
Delic Jasmin
Kết thúc Sự nghiệp
06.10.2023
Furthaler Mario
Chuyển nhượng
ASK Elektra
14.07.2023
Bodrazic Simon
Cầu thủ Tự do
Dornbirn
11.07.2023
Reisek Simon
Chuyển nhượng
Floridsdorf
11.07.2023
Birnbauch Ronald
Chuyển nhượng
Floridsdorf
01.07.2023
Morgan Lukas
Chuyển nhượng
25.05.2024
Bahrami Sina
Chuyển nhượng
16.01.2024
Coker David
Chuyển nhượng
Leopoldsdorf
01.01.2024
Ivic Danijel
Chuyển nhượng
Stammersdorf
01.01.2024
Schaller Christopher
Chuyển nhượng
Dellach/Gail
01.01.2024
Safer Emil
Chuyển nhượng
Donaufeld Wien
01.01.2024
Revelant Fabio
Chuyển nhượng
Dellach/Gail
06.10.2023
Furthaler Mario
Chuyển nhượng
ASK Elektra
14.07.2023
Bodrazic Simon
Cầu thủ Tự do
Dornbirn
11.07.2023
Reisek Simon
Chuyển nhượng
Floridsdorf
11.07.2023
Birnbauch Ronald
Chuyển nhượng
Floridsdorf
01.07.2023
Morgan Lukas
Chuyển nhượng
31.01.2024
Bodrazic Simon
Chuyển nhượng
1980 Wien
31.12.2023
Dezic Anes
Chuyển nhượng
Landstrasser AC
31.12.2023
Halilovic Dino
Chuyển nhượng
Mistelbach