Chuyển nhượng Hokkaido Consadole Sapporo 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
10.04.2024
Sakamoto Kanta
Chuyển nhượng
26.03.2024
Kodama Jun
Chuyển nhượng
YSCC
16.02.2024
Kido Shuma
Cho mượn
Osaka University
05.02.2024
Tucic Milan
Cầu thủ Tự do
Bravo
01.02.2024
Hara Kosuke
Cầu thủ Tự do
01.02.2024
Tanaka Katsuyuki
Cầu thủ Tự do
01.02.2024
Okada Yamato
Cầu thủ Tự do
Fukuoka Univ.
01.02.2024
Nakashima Taika
Cho mượn
Fujieda MYFC
01.02.2024
Hasegawa Tatsuya
Cầu thủ Tự do
Yokohama FC
01.02.2024
Fukumori Akito
Cho mượn
Yokohama FC
01.02.2024
Suzuki Musashi
Cho mượn
Gamba Osaka
31.01.2024
Kido Shuma
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Osaka University
31.01.2024
Okada Yamato
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Fukuoka Univ.
31.01.2024
Tanaka Hiromu
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Fujieda MYFC
31.01.2024
Nakashima Taika
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Nagoya Grampus
10.04.2024
Sakamoto Kanta
Chuyển nhượng
26.03.2024
Kodama Jun
Chuyển nhượng
YSCC
16.02.2024
Kido Shuma
Cho mượn
Osaka University
01.02.2024
Hara Kosuke
Cầu thủ Tự do
01.02.2024
Tanaka Katsuyuki
Cầu thủ Tự do
01.02.2024
Okada Yamato
Cầu thủ Tự do
Fukuoka Univ.
01.02.2024
Hasegawa Tatsuya
Cầu thủ Tự do
Yokohama FC
01.02.2024
Suzuki Musashi
Cho mượn
Gamba Osaka
31.01.2024
Tanaka Hiromu
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Fujieda MYFC
31.01.2024
Nakashima Taika
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Nagoya Grampus
05.02.2024
Tucic Milan
Cầu thủ Tự do
Bravo
01.02.2024
Nakashima Taika
Cho mượn
Fujieda MYFC
01.02.2024
Fukumori Akito
Cho mượn
Yokohama FC
31.01.2024
Kido Shuma
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Osaka University