• Harrogate
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Harrogate 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
24.02.2024
O'Boyle Finn
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Gloucester
09.02.2024
Williams Bradley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bradford PA
01.02.2024
Bloxham Thomas
Cho mượn
Blackburn
01.02.2024
Abu Derrick
Cho mượn
Southampton
01.02.2024
Daly James
Cho mượn
Aldershot
31.01.2024
Ramsay Kayne
Chuyển nhượng
Charlton
27.01.2024
Ilesanmi Emmanuel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Spennymoor
26.01.2024
O'Boyle Finn
Cho mượn
Gloucester
25.01.2024
Horbury George
Cho mượn
Chorley
12.01.2024
Williams Bradley
Cho mượn
Bradford PA
11.01.2024
Belshaw James
Chuyển nhượng
Bristol Rovers
10.01.2024
Belshaw James
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bristol Rovers
07.01.2024
Williams Bradley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Darlington
05.01.2024
Mattock Joe
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hartlepool
31.12.2023
Armstrong Luke
Chuyển nhượng
Carlisle
24.02.2024
O'Boyle Finn
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Gloucester
09.02.2024
Williams Bradley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bradford PA
01.02.2024
Bloxham Thomas
Cho mượn
Blackburn
01.02.2024
Abu Derrick
Cho mượn
Southampton
27.01.2024
Ilesanmi Emmanuel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Spennymoor
11.01.2024
Belshaw James
Chuyển nhượng
Bristol Rovers
07.01.2024
Williams Bradley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Darlington
05.01.2024
Mattock Joe
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hartlepool
01.02.2024
Daly James
Cho mượn
Aldershot
31.01.2024
Ramsay Kayne
Chuyển nhượng
Charlton
26.01.2024
O'Boyle Finn
Cho mượn
Gloucester
25.01.2024
Horbury George
Cho mượn
Chorley
12.01.2024
Williams Bradley
Cho mượn
Bradford PA
10.01.2024
Belshaw James
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bristol Rovers