• Halesowen
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Halesowen 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
04.01.2024
Taylor Tom
Cầu thủ Tự do
Bromsgrove
14.11.2023
Caine Elliott
Chuyển nhượng
Stratford
25.08.2023
Holmes Jack
Chuyển nhượng
Hereford
24.07.2023
Parker Todd
Cầu thủ Tự do
Hednesford
01.07.2023
Mitchell Reece
Cầu thủ Tự do
01.07.2023
Donnelly Kieren
Chuyển nhượng
Redditch
18.06.2023
Birch Bradley
Kết thúc Sự nghiệp
23.05.2023
Okafor Miracle
Chuyển nhượng
19.09.2022
Holmes Jack
Chuyển nhượng
Hereford
18.08.2022
Bunn Robbie
Chuyển nhượng
Redditch
01.07.2022
Hayward Nathan
Cầu thủ Tự do
Bromsgrove
01.07.2022
Insall Jamie
Cầu thủ Tự do
Connahs Q.
30.06.2022
Taylor Mike
Chuyển nhượng
Bromsgrove
30.06.2022
Hawker Josh
Cầu thủ Tự do
Stratford
30.06.2022
Finn Kyle
Cầu thủ Tự do
Tamworth
04.01.2024
Taylor Tom
Cầu thủ Tự do
Bromsgrove
14.11.2023
Caine Elliott
Chuyển nhượng
Stratford
25.08.2023
Holmes Jack
Chuyển nhượng
Hereford
24.07.2023
Parker Todd
Cầu thủ Tự do
Hednesford
01.07.2023
Mitchell Reece
Cầu thủ Tự do
01.07.2023
Donnelly Kieren
Chuyển nhượng
Redditch
23.05.2023
Okafor Miracle
Chuyển nhượng
01.07.2022
Hayward Nathan
Cầu thủ Tự do
Bromsgrove
01.07.2022
Insall Jamie
Cầu thủ Tự do
Connahs Q.
18.06.2023
Birch Bradley
Kết thúc Sự nghiệp
19.09.2022
Holmes Jack
Chuyển nhượng
Hereford
18.08.2022
Bunn Robbie
Chuyển nhượng
Redditch
30.06.2022
Taylor Mike
Chuyển nhượng
Bromsgrove
30.06.2022
Hawker Josh
Cầu thủ Tự do
Stratford