Chuyển nhượng Gradina Srebrenik 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
13.04.2024
Delic Semin
Chuyển nhượng
SV Donau
05.03.2024
Kovcic Amar
Chuyển nhượng
Trnje
26.02.2024
Husovic Edis
Cầu thủ Tự do
Bratstvo Gracanica
22.02.2024
Numanovic Mustafa
Cầu thủ Tự do
Modrica
20.02.2024
Vidakovic Milan
Cầu thủ Tự do
Leotar
13.02.2024
Husejnovic Mahmut
Cầu thủ Tự do
Bratstvo Gracanica
13.02.2024
Berbic Jasmin
Cầu thủ Tự do
Bratstvo Gracanica
13.02.2024
Sehic Azur
Cầu thủ Tự do
Bratstvo Gracanica
09.02.2024
Brkic Sanjin
Cầu thủ Tự do
Banovici
07.02.2024
Kesetovic Muhame
Cầu thủ Tự do
Gradina Srebrenik
06.02.2024
Jusic Amar
Cầu thủ Tự do
Jedinstvo Bihac
03.02.2024
Salkanovic Kenan
Cầu thủ Tự do
Celik Zenica
14.01.2024
Camdzic Alen
Cầu thủ Tự do
Bratstvo Gracanica
14.01.2024
Imamovic Mahir
Cầu thủ Tự do
14.01.2024
Cosic Anis
Cầu thủ Tự do
Gornji Rahic
13.04.2024
Delic Semin
Chuyển nhượng
SV Donau
05.03.2024
Kovcic Amar
Chuyển nhượng
Trnje
26.02.2024
Husovic Edis
Cầu thủ Tự do
Bratstvo Gracanica
09.02.2024
Brkic Sanjin
Cầu thủ Tự do
Banovici
07.02.2024
Kesetovic Muhame
Cầu thủ Tự do
Gradina Srebrenik
03.02.2024
Salkanovic Kenan
Cầu thủ Tự do
Celik Zenica
22.02.2024
Numanovic Mustafa
Cầu thủ Tự do
Modrica
20.02.2024
Vidakovic Milan
Cầu thủ Tự do
Leotar
13.02.2024
Husejnovic Mahmut
Cầu thủ Tự do
Bratstvo Gracanica
13.02.2024
Berbic Jasmin
Cầu thủ Tự do
Bratstvo Gracanica
13.02.2024
Sehic Azur
Cầu thủ Tự do
Bratstvo Gracanica
06.02.2024
Jusic Amar
Cầu thủ Tự do
Jedinstvo Bihac
14.01.2024
Camdzic Alen
Cầu thủ Tự do
Bratstvo Gracanica
14.01.2024
Imamovic Mahir
Cầu thủ Tự do