• Gloggnitz
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Gloggnitz 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.01.2024
Schwarz Manuel
Chuyển nhượng
Nova University
31.12.2023
Grill Lukas
Chuyển nhượng
Leopoldsdorf
01.07.2023
Trippold Tobias
Tự đào tạo
01.07.2023
Fonyedi Botond
Chuyển nhượng
Admira U19
01.07.2023
Pichler Daniel
Chuyển nhượng
Warth
01.07.2023
Ozdemir Emir Han
Chuyển nhượng
01.07.2023
Pross Josef
Cầu thủ Tự do
Austria Vienna
01.07.2023
Gruber Jan
Chuyển nhượng
Murzzuschlag
30.06.2023
Matschinger Lukas
Chuyển nhượng
Schwechat
01.07.2022
Hackl Christoph
Chuyển nhượng
Neunkirchen SC
01.07.2022
Arslan Mert
Chuyển nhượng
01.07.2022
Handler Patrick
Chuyển nhượng
Drassburg
01.07.2022
Peinsipp Gerald
Cầu thủ Tự do
ASV Siegendorf
01.01.2022
Matschinger Lukas
Chuyển nhượng
SV Donau
01.07.2021
Okolo Viktor
Chuyển nhượng
Stammersdorf
01.01.2024
Schwarz Manuel
Chuyển nhượng
Nova University
01.07.2023
Trippold Tobias
Tự đào tạo
01.07.2023
Fonyedi Botond
Chuyển nhượng
Admira U19
01.07.2023
Pichler Daniel
Chuyển nhượng
Warth
01.07.2023
Ozdemir Emir Han
Chuyển nhượng
01.07.2023
Pross Josef
Cầu thủ Tự do
Austria Vienna
01.07.2023
Gruber Jan
Chuyển nhượng
Murzzuschlag
01.07.2022
Hackl Christoph
Chuyển nhượng
Neunkirchen SC
01.07.2022
Arslan Mert
Chuyển nhượng
01.07.2022
Handler Patrick
Chuyển nhượng
Drassburg
01.07.2022
Peinsipp Gerald
Cầu thủ Tự do
ASV Siegendorf
01.01.2022
Matschinger Lukas
Chuyển nhượng
SV Donau
01.07.2021
Okolo Viktor
Chuyển nhượng
Stammersdorf
31.12.2023
Grill Lukas
Chuyển nhượng
Leopoldsdorf