Chuyển nhượng Gala Fairydean 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.05.2024
Lamont Ben
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Spartans
31.05.2024
Beaumont Jack
Cầu thủ Tự do
06.05.2024
Young Sam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dunfermline
01.05.2024
Reilly Che
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Livingston
30.04.2024
Hunter James
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kelty Hearts
16.03.2024
Young Sam
Cho mượn
Dunfermline
13.01.2024
Reilly Che
Cho mượn
Livingston
12.01.2024
Hunter James
Cho mượn
Kelty Hearts
31.12.2023
Mitchell Quinn
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Edinburgh City
16.12.2023
Lamont Ben
Cho mượn
Spartans
29.09.2023
Mitchell Quinn
Cho mượn
Edinburgh City
29.09.2023
Zander
Cầu thủ Tự do
Bonnyrigg Rose
03.08.2023
Hall Callum
Cầu thủ Tự do
Eastern AA
01.08.2023
Suleyman Majid
Cầu thủ Tự do
Alloa
01.07.2023
Semple Kyle
Cầu thủ Tự do
Broomhill
16.03.2024
Young Sam
Cho mượn
Dunfermline
13.01.2024
Reilly Che
Cho mượn
Livingston
12.01.2024
Hunter James
Cho mượn
Kelty Hearts
16.12.2023
Lamont Ben
Cho mượn
Spartans
29.09.2023
Mitchell Quinn
Cho mượn
Edinburgh City
29.09.2023
Zander
Cầu thủ Tự do
Bonnyrigg Rose
01.08.2023
Suleyman Majid
Cầu thủ Tự do
Alloa
01.07.2023
Semple Kyle
Cầu thủ Tự do
Broomhill
31.05.2024
Lamont Ben
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Spartans
31.05.2024
Beaumont Jack
Cầu thủ Tự do
06.05.2024
Young Sam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dunfermline
01.05.2024
Reilly Che
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Livingston
30.04.2024
Hunter James
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kelty Hearts
31.12.2023
Mitchell Quinn
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Edinburgh City