Chuyển nhượng Furth U19 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.07.2019
Ayvaz Burak
Chuyển nhượng
Eltersdorf
01.07.2017
Ayvaz Burak
Chuyển nhượng
01.07.2017
Ayvaz Burak
Chuyển nhượng