Chuyển nhượng FC Copenhagen 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.07.2024
Trott Nathan
Chuyển nhượng
West Ham
30.06.2024
Jorgensen Thomas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hvidovre IF
30.06.2024
Simmelhack Alexander
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AC Milan
30.06.2024
Dithmer Andreas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Jong Utrecht
30.06.2024
Haarbo Daniel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Aarhus Fremad
30.06.2024
Mukairu Paul
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Reading
30.06.2024
Karamoko Mamoudou
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Fehervar FC
30.06.2024
Johannesson Isak
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dusseldorf
30.06.2024
Johannesson Isak
Chuyển nhượng
Dusseldorf
30.06.2024
Grabara Kamil
Chuyển nhượng
Wolfsburg
30.06.2024
McKenna Scott
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Nottingham
30.06.2024
Ankersen Peter
Cầu thủ Tự do
Nordsjaelland
04.05.2024
Hojer Oliver
Tự đào tạo
21.03.2024
Miezan Thomas
Chuyển nhượng
Toftir
01.02.2024
Dithmer Andreas
Cho mượn
Jong Utrecht
01.07.2024
Trott Nathan
Chuyển nhượng
West Ham
30.06.2024
Jorgensen Thomas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hvidovre IF
30.06.2024
Simmelhack Alexander
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AC Milan
30.06.2024
Dithmer Andreas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Jong Utrecht
30.06.2024
Haarbo Daniel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Aarhus Fremad
30.06.2024
Mukairu Paul
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Reading
30.06.2024
Karamoko Mamoudou
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Fehervar FC
30.06.2024
Johannesson Isak
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dusseldorf
04.05.2024
Hojer Oliver
Tự đào tạo
30.06.2024
Johannesson Isak
Chuyển nhượng
Dusseldorf
30.06.2024
Grabara Kamil
Chuyển nhượng
Wolfsburg
30.06.2024
McKenna Scott
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Nottingham
30.06.2024
Ankersen Peter
Cầu thủ Tự do
Nordsjaelland
21.03.2024
Miezan Thomas
Chuyển nhượng
Toftir