• Eastbourne Boro
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Eastbourne Boro 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
07.03.2024
Bamba Yahaya
Chuyển nhượng
Cray Wanderers
07.03.2024
Gravata Leone
Chuyển nhượng
York City
02.03.2024
Bendle Alfie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Forest Green
26.02.2024
Turner Oliver
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Aldershot
26.02.2024
Bird Pierce
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AFC Fylde
02.02.2024
Ligendza Siyabonga
Chuyển nhượng
AFC Fylde
02.02.2024
Bendle Alfie
Cho mượn
Forest Green
31.01.2024
Ligendza Siyabonga
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AFC Fylde
30.01.2024
Vaughan James
Cầu thủ Tự do
Detroit
30.01.2024
Hutchinson Jake
Cho mượn
Queen of South
26.01.2024
Turner Oliver
Cho mượn
Aldershot
26.01.2024
Bird Pierce
Cho mượn
AFC Fylde
24.01.2024
Kealy Callum
Chuyển nhượng
Havant & W
12.01.2024
Diarra Moussa
Cho mượn
Barnet
06.01.2024
Ligendza Siyabonga
Cho mượn
AFC Fylde
07.03.2024
Bamba Yahaya
Chuyển nhượng
Cray Wanderers
02.02.2024
Ligendza Siyabonga
Chuyển nhượng
AFC Fylde
02.02.2024
Bendle Alfie
Cho mượn
Forest Green
30.01.2024
Hutchinson Jake
Cho mượn
Queen of South
26.01.2024
Turner Oliver
Cho mượn
Aldershot
26.01.2024
Bird Pierce
Cho mượn
AFC Fylde
12.01.2024
Diarra Moussa
Cho mượn
Barnet
06.01.2024
Ligendza Siyabonga
Cho mượn
AFC Fylde
07.03.2024
Gravata Leone
Chuyển nhượng
York City
02.03.2024
Bendle Alfie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Forest Green
26.02.2024
Turner Oliver
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Aldershot
26.02.2024
Bird Pierce
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AFC Fylde
31.01.2024
Ligendza Siyabonga
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AFC Fylde
30.01.2024
Vaughan James
Cầu thủ Tự do
Detroit