Chuyển nhượng Drina Zvornik 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
19.03.2024
Maksimovic Drago
Cầu thủ Tự do
PSPS Riau
27.02.2024
Jovicevic Marko
Cầu thủ Tự do
18.02.2024
Alic Nezir
Cầu thủ Tự do
Jedinstvo Crkvina
09.02.2024
Delic Vedad
Cầu thủ Tự do
09.02.2024
Jelic Mihajlo
Cầu thủ Tự do
Backa
28.01.2024
Sreckovic Nenad
Cầu thủ Tự do
Radnik Bijeljina
19.01.2024
Cmiljanovic Sreten
Cầu thủ Tự do
Jagodina
29.08.2023
Vasic Radovan
Cầu thủ Tự do
24.08.2023
Janjic Stefan
Cầu thủ Tự do
Zvijezda 09
14.08.2023
Ruzic Branislav
Cầu thủ Tự do
Podrinje Janja
13.08.2023
Susic Pavle
Cầu thủ Tự do
Podrinje Janja
09.08.2023
Bogdanovic Bogdan
Cầu thủ Tự do
Radevac
09.08.2023
Ristic Dusan
Cầu thủ Tự do
Smederevo
08.08.2023
Delic Vedad
Cầu thủ Tự do
Prijedor
04.08.2023
Pantic Nikola
Cầu thủ Tự do
Podrinje Janja
19.03.2024
Maksimovic Drago
Cầu thủ Tự do
PSPS Riau
27.02.2024
Jovicevic Marko
Cầu thủ Tự do
09.02.2024
Jelic Mihajlo
Cầu thủ Tự do
Backa
28.01.2024
Sreckovic Nenad
Cầu thủ Tự do
Radnik Bijeljina
19.01.2024
Cmiljanovic Sreten
Cầu thủ Tự do
Jagodina
24.08.2023
Janjic Stefan
Cầu thủ Tự do
Zvijezda 09
09.08.2023
Bogdanovic Bogdan
Cầu thủ Tự do
Radevac
08.08.2023
Delic Vedad
Cầu thủ Tự do
Prijedor
04.08.2023
Pantic Nikola
Cầu thủ Tự do
Podrinje Janja
18.02.2024
Alic Nezir
Cầu thủ Tự do
Jedinstvo Crkvina
09.02.2024
Delic Vedad
Cầu thủ Tự do
29.08.2023
Vasic Radovan
Cầu thủ Tự do
14.08.2023
Ruzic Branislav
Cầu thủ Tự do
Podrinje Janja
13.08.2023
Susic Pavle
Cầu thủ Tự do
Podrinje Janja