Chuyển nhượng Defensa y Justicia 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
09.05.2024
Romero Franco
Cho mượn
Ind. Rivadavia
01.05.2024
Vargas Lautaro
Cầu thủ Tự do
Union de Santa Fe
09.03.2024
Odello Facundo
Chuyển nhượng
Def. Pronunciamiento
29.02.2024
Paredes Franco
Cầu thủ Tự do
Juventud U.U.
29.02.2024
Solari Maximiliano
Cầu thủ Tự do
Boca Unidos
10.02.2024
Burgos Esteban
Cầu thủ Tự do
America MG
04.02.2024
Serrago Tiago
Cho mượn
04.02.2024
Gimenez Ulises
Cho mượn
04.02.2024
Schiavulli Thiago
Cho mượn
Miramar
04.02.2024
Garcia Ramiro
Cho mượn
Boca Juniors
04.02.2024
Fedele Lautaro
Cho mượn
San Martin T.
04.02.2024
Sosa Matias
Chuyển nhượng
Talleres Cordoba
04.02.2024
Larralde Valentin
Cho mượn
Gimnasia Jujuy
04.02.2024
Blandi Nicolas
Cầu thủ Tự do
San Lorenzo
03.02.2024
Zuliani Hernan
Cho mượn
Deportivo Madryn
10.02.2024
Burgos Esteban
Cầu thủ Tự do
America MG
04.02.2024
Serrago Tiago
Cho mượn
04.02.2024
Gimenez Ulises
Cho mượn
04.02.2024
Garcia Ramiro
Cho mượn
Boca Juniors
04.02.2024
Sosa Matias
Chuyển nhượng
Talleres Cordoba
04.02.2024
Blandi Nicolas
Cầu thủ Tự do
San Lorenzo
09.05.2024
Romero Franco
Cho mượn
Ind. Rivadavia
01.05.2024
Vargas Lautaro
Cầu thủ Tự do
Union de Santa Fe
09.03.2024
Odello Facundo
Chuyển nhượng
Def. Pronunciamiento
29.02.2024
Paredes Franco
Cầu thủ Tự do
Juventud U.U.
29.02.2024
Solari Maximiliano
Cầu thủ Tự do
Boca Unidos
04.02.2024
Schiavulli Thiago
Cho mượn
Miramar
04.02.2024
Fedele Lautaro
Cho mượn
San Martin T.
04.02.2024
Larralde Valentin
Cho mượn
Gimnasia Jujuy