Chuyển nhượng Damac 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.01.2024
Maher Adam
Cho mượn
Al Wakra
29.01.2024
Al Mahasneh Mohammed
Chuyển nhượng
Al Ittihad
29.01.2024
Abu Shararah Hassan
Cho mượn
Al Jabalain
07.09.2023
Al Hawsawi Sanousi
Chuyển nhượng
Al Ettifaq
07.09.2023
Al Obaid Abdulrahman
Chuyển nhượng
Al Hilal
07.09.2023
Al Mousa Rayan
Cho mượn
Al Hazem
07.09.2023
Stanciu Nicolae
Chuyển nhượng
Wuhan Three Towns
06.09.2023
Al Ammar Abdullah
Chuyển nhượng
Al Ahli SC
04.09.2023
Hamed Tarek
Chuyển nhượng
Al Ittihad
01.09.2023
Al Qahtani Abdullah
Chuyển nhượng
Al-Faisaly
15.08.2023
Ceesay Assan
Chuyển nhượng
Lecce
14.08.2023
N'Koudou Georges-Kevin
Cầu thủ Tự do
Besiktas
03.08.2023
Hamzi Mansour
Chuyển nhượng
Al Khaleej
18.07.2023
Al Rashidi Noor
Chuyển nhượng
Al Wehda
14.07.2023
Alnakhli Ibrahim
Chuyển nhượng
Al Taee
07.09.2023
Al Hawsawi Sanousi
Chuyển nhượng
Al Ettifaq
07.09.2023
Al Obaid Abdulrahman
Chuyển nhượng
Al Hilal
07.09.2023
Stanciu Nicolae
Chuyển nhượng
Wuhan Three Towns
04.09.2023
Hamed Tarek
Chuyển nhượng
Al Ittihad
01.09.2023
Al Qahtani Abdullah
Chuyển nhượng
Al-Faisaly
15.08.2023
Ceesay Assan
Chuyển nhượng
Lecce
14.08.2023
N'Koudou Georges-Kevin
Cầu thủ Tự do
Besiktas
18.07.2023
Al Rashidi Noor
Chuyển nhượng
Al Wehda
31.01.2024
Maher Adam
Cho mượn
Al Wakra
29.01.2024
Al Mahasneh Mohammed
Chuyển nhượng
Al Ittihad
29.01.2024
Abu Shararah Hassan
Cho mượn
Al Jabalain
07.09.2023
Al Mousa Rayan
Cho mượn
Al Hazem
06.09.2023
Al Ammar Abdullah
Chuyển nhượng
Al Ahli SC
03.08.2023
Hamzi Mansour
Chuyển nhượng
Al Khaleej