Chuyển nhượng Đài Loan TQ 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.07.2022
Lo Chih An
Chuyển nhượng
Taiwan Shihu