Chuyển nhượng CSO Filiasi 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.01.2024
Cioabla Florin
Chuyển nhượng
Alexandria
16.07.2023
Albu Andrei Catalin
Cho mượn
U Craiova 1948
10.07.2023
Gageatu Yanis
Cầu thủ Tự do
01.07.2023
Chiritoiu Teodor Marian
Chuyển nhượng
Progresul Spartac
01.07.2023
Bubuioc Robert
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
Enache Mario
Trở về từ hợp đồng cho mượn
U Craiova 1948
30.06.2023
Paliu Andrei
Cầu thủ Tự do
Jiul Petrosani
23.05.2023
Baidoo Moses
Chuyển nhượng
09.02.2023
Enache Mario
Cho mượn
U Craiova 1948
01.01.2023
Balasa Razvan
Chuyển nhượng
10.09.2022
Paliu Andrei
Cầu thủ Tự do
Astra
01.08.2022
Chiritoiu Teodor Marian
Chuyển nhượng
FC Hermannstadt
01.07.2022
Voinescu Adrian
Cầu thủ Tự do
01.07.2022
Miutescu Antonio
Cầu thủ Tự do
U Craiova 1948
30.06.2022
Popa Vladut
Cầu thủ Tự do
Univ. din Alba Iulia
01.01.2024
Cioabla Florin
Chuyển nhượng
Alexandria
16.07.2023
Albu Andrei Catalin
Cho mượn
U Craiova 1948
10.07.2023
Gageatu Yanis
Cầu thủ Tự do
23.05.2023
Baidoo Moses
Chuyển nhượng
09.02.2023
Enache Mario
Cho mượn
U Craiova 1948
01.01.2023
Balasa Razvan
Chuyển nhượng
10.09.2022
Paliu Andrei
Cầu thủ Tự do
Astra
01.08.2022
Chiritoiu Teodor Marian
Chuyển nhượng
FC Hermannstadt
01.07.2022
Voinescu Adrian
Cầu thủ Tự do
01.07.2022
Miutescu Antonio
Cầu thủ Tự do
U Craiova 1948
01.07.2023
Chiritoiu Teodor Marian
Chuyển nhượng
Progresul Spartac
01.07.2023
Bubuioc Robert
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
Enache Mario
Trở về từ hợp đồng cho mượn
U Craiova 1948
30.06.2023
Paliu Andrei
Cầu thủ Tự do
Jiul Petrosani