Chuyển nhượng Colombia 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
22.07.1991
Usuriaga Albeiro
Cầu thủ Tự do
19.08.1989
Usuriaga Albeiro
Chuyển nhượng
19.08.1989
Usuriaga Albeiro
Chuyển nhượng