• Chicago Fire
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Chicago Fire 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.07.2024
Poreba David
Cầu thủ Tự do
Stal Mielec
30.06.2024
Poreba David
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Stal Mielec
30.06.2024
Reynolds Justin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Lugano
27.06.2024
Dowd Bryan
Cho mượn
Huntsville
14.03.2024
Koffi Christian
Chuyển nhượng
CF Intercity
12.03.2024
Reynolds Justin
Cho mượn
Lugano
15.02.2024
Cuypers Hugo
Chuyển nhượng
Gent
14.02.2024
Przybylko Kacper
Chuyển nhượng
Lugano
13.02.2024
Acosta Kellyn
Cầu thủ Tự do
Los Angeles FC
08.02.2024
Torres Ramirez Ian Jairo Misael
Cầu thủ Tự do
Juarez
31.01.2024
Poreba David
Cho mượn
Stal Mielec
31.01.2024
Arigoni Allan
Cho mượn
Lugano
31.01.2024
Haile-Selassie Maren
Chuyển nhượng
Lugano
31.01.2024
Salquist Tobias
Chuyển nhượng
Silkeborg
30.01.2024
Gasper Chase
Chuyển nhượng
Houston Dynamo
01.07.2024
Poreba David
Cầu thủ Tự do
Stal Mielec
30.06.2024
Reynolds Justin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Lugano
14.03.2024
Koffi Christian
Chuyển nhượng
CF Intercity
15.02.2024
Cuypers Hugo
Chuyển nhượng
Gent
13.02.2024
Acosta Kellyn
Cầu thủ Tự do
Los Angeles FC
31.01.2024
Poreba David
Cho mượn
Stal Mielec
31.01.2024
Arigoni Allan
Cho mượn
Lugano
31.01.2024
Haile-Selassie Maren
Chuyển nhượng
Lugano
31.01.2024
Salquist Tobias
Chuyển nhượng
Silkeborg
30.01.2024
Gasper Chase
Chuyển nhượng
Houston Dynamo
30.06.2024
Poreba David
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Stal Mielec
27.06.2024
Dowd Bryan
Cho mượn
Huntsville
12.03.2024
Reynolds Justin
Cho mượn
Lugano
14.02.2024
Przybylko Kacper
Chuyển nhượng
Lugano