Chuyển nhượng Charlotte 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
11.07.2024
Arfield Scott
Cầu thủ Tự do
Bolton
31.05.2024
Copetti Enzo
Chuyển nhượng
Rosario Central
07.03.2024
Abada Liel
Chuyển nhượng
Celtic
20.02.2024
Junior Urso
Cầu thủ Tự do
Orlando City
15.02.2024
Petkovic Nikola
Chuyển nhượng
Crown Legacy
13.02.2024
Diani Djibril
Cầu thủ Tự do
Caen
08.02.2024
Corujo Guzman
Cầu thủ Tự do
Cukaricki
01.02.2024
Swiderski Karol
Cho mượn
Verona
31.01.2024
Joao Pedro
Chuyển nhượng
Athletico-PR
31.01.2024
Jozwiak Kamil
Chuyển nhượng
Granada CF
30.01.2024
Joao Pedro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Athletico-PR
30.01.2024
Bingham David
Cầu thủ Tự do
Portland Timbers
29.01.2024
Sobocinski Jan
Cầu thủ Tự do
Giannina
11.01.2024
Sisniega Fink Pablo Eduardo
Cầu thủ Tự do
San Antonio
01.01.2024
Meram Justin
Cầu thủ Tự do
Michigan Stars
07.03.2024
Abada Liel
Chuyển nhượng
Celtic
20.02.2024
Junior Urso
Cầu thủ Tự do
Orlando City
15.02.2024
Petkovic Nikola
Chuyển nhượng
Crown Legacy
13.02.2024
Diani Djibril
Cầu thủ Tự do
Caen
31.01.2024
Joao Pedro
Chuyển nhượng
Athletico-PR
30.01.2024
Bingham David
Cầu thủ Tự do
Portland Timbers
11.07.2024
Arfield Scott
Cầu thủ Tự do
Bolton
31.05.2024
Copetti Enzo
Chuyển nhượng
Rosario Central
08.02.2024
Corujo Guzman
Cầu thủ Tự do
Cukaricki
01.02.2024
Swiderski Karol
Cho mượn
Verona
31.01.2024
Jozwiak Kamil
Chuyển nhượng
Granada CF
30.01.2024
Joao Pedro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Athletico-PR
29.01.2024
Sobocinski Jan
Cầu thủ Tự do
Giannina
11.01.2024
Sisniega Fink Pablo Eduardo
Cầu thủ Tự do
San Antonio