Chuyển nhượng CF Montreal 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
18.07.2024
Bugaj Dawid
Chuyển nhượng
Spal
01.07.2024
Thorkelsson Robert
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kongsvinger
30.06.2024
Offor Chinonso
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Arda
30.06.2024
Offor Chinonso
Chuyển nhượng
Arda
04.04.2024
Thorkelsson Robert
Cho mượn
Kongsvinger
27.03.2024
Schiavoni Matteo
Chuyển nhượng
Bologna
29.02.2024
Guboglo Yuri
Cầu thủ Tự do
06.02.2024
Martinez Josef
Cầu thủ Tự do
Inter Miami
05.02.2024
Offor Chinonso
Cho mượn
Arda
01.02.2024
Guboglo Yuri
Tự đào tạo
31.01.2024
Sosa Joaquin
Cho mượn
Bologna
31.01.2024
Coccaro Matias
Chuyển nhượng
Huracan
31.01.2024
Breza Sebastian
Cầu thủ Tự do
Bologna
29.01.2024
Yankov Dominik
Chuyển nhượng
Ludogorets
26.01.2024
Hamdi Ahmed
Cầu thủ Tự do
Zamalek
18.07.2024
Bugaj Dawid
Chuyển nhượng
Spal
01.07.2024
Thorkelsson Robert
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kongsvinger
30.06.2024
Offor Chinonso
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Arda
27.03.2024
Schiavoni Matteo
Chuyển nhượng
Bologna
06.02.2024
Martinez Josef
Cầu thủ Tự do
Inter Miami
01.02.2024
Guboglo Yuri
Tự đào tạo
31.01.2024
Sosa Joaquin
Cho mượn
Bologna
31.01.2024
Coccaro Matias
Chuyển nhượng
Huracan
31.01.2024
Breza Sebastian
Cầu thủ Tự do
Bologna
29.01.2024
Yankov Dominik
Chuyển nhượng
Ludogorets
30.06.2024
Offor Chinonso
Chuyển nhượng
Arda
04.04.2024
Thorkelsson Robert
Cho mượn
Kongsvinger
29.02.2024
Guboglo Yuri
Cầu thủ Tự do
05.02.2024
Offor Chinonso
Cho mượn
Arda