Chuyển nhượng Carrick Rangers 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.05.2024
Robinson Oliver
Chuyển nhượng
01.02.2024
Montgomery Jack
Cho mượn
Islandmagee
25.01.2024
Teelan James
Cho mượn
Crusaders
23.01.2024
Andrews Joshua
Cho mượn
Ards
16.01.2024
Kalla Ronan
Chuyển nhượng
Dundela
15.01.2024
Kalla Ronan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Knockbreda
07.01.2024
Nixon Stewart
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Queens Univ.
07.01.2024
Nixon Stewart
Chuyển nhượng
Crusaders
04.01.2024
Arnold Will
Cầu thủ Tự do
05.10.2023
Mackinnon Lewis
Cầu thủ Tự do
Rangers
28.09.2023
Sobecki Jakub
Chuyển nhượng
22.08.2023
Withers Jaydyn
Chuyển nhượng
27.07.2023
Nixon Stewart
Cho mượn
Queens Univ.
24.07.2023
Gibson Danny
Chuyển nhượng
Glentoran
17.07.2023
Kalla Ronan
Cho mượn
Knockbreda
01.05.2024
Robinson Oliver
Chuyển nhượng
25.01.2024
Teelan James
Cho mượn
Crusaders
15.01.2024
Kalla Ronan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Knockbreda
07.01.2024
Nixon Stewart
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Queens Univ.
04.01.2024
Arnold Will
Cầu thủ Tự do
05.10.2023
Mackinnon Lewis
Cầu thủ Tự do
Rangers
28.09.2023
Sobecki Jakub
Chuyển nhượng
22.08.2023
Withers Jaydyn
Chuyển nhượng
24.07.2023
Gibson Danny
Chuyển nhượng
Glentoran
01.02.2024
Montgomery Jack
Cho mượn
Islandmagee
23.01.2024
Andrews Joshua
Cho mượn
Ards
16.01.2024
Kalla Ronan
Chuyển nhượng
Dundela
07.01.2024
Nixon Stewart
Chuyển nhượng
Crusaders
27.07.2023
Nixon Stewart
Cho mượn
Queens Univ.