Chuyển nhượng Bystrc 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
05.08.2022
Vojtisek Kevin
Chuyển nhượng
Brno
27.07.2021
Pokorny Patrik
Chuyển nhượng
Velke Mezirici
03.03.2020
Bilek Jan
Chuyển nhượng
Sparta Brno
16.07.2019
Krejcir Jakub
Chuyển nhượng
Lanzhot
30.06.2019
Stevanovic Ugljesa
Cầu thủ Tự do
Rembas
31.03.2019
Krejcir Jakub
Chuyển nhượng
Tisnov
11.03.2019
Prokopec Petr
Chuyển nhượng
FK Pardubice
08.08.2018
Stevanovic Ugljesa
Cầu thủ Tự do
Jagodina
27.07.2018
Bilek Jan
Chuyển nhượng
Velka Bites
25.07.2018
Urban Jan
Chuyển nhượng
Bruntal
16.07.2018
Matyska Lukas
Chuyển nhượng
SV Grimmenstein
10.07.2018
Tulaydan Jiri
Chuyển nhượng
Blansko
01.07.2018
Chyla Radim
Chuyển nhượng
Rosice
31.03.2018
Tulaydan Jiri
Chuyển nhượng
Hodonin
10.08.2017
Sova Tadeas
Chuyển nhượng
Liberec
05.08.2022
Vojtisek Kevin
Chuyển nhượng
Brno
27.07.2021
Pokorny Patrik
Chuyển nhượng
Velke Mezirici
31.03.2019
Krejcir Jakub
Chuyển nhượng
Tisnov
11.03.2019
Prokopec Petr
Chuyển nhượng
FK Pardubice
08.08.2018
Stevanovic Ugljesa
Cầu thủ Tự do
Jagodina
27.07.2018
Bilek Jan
Chuyển nhượng
Velka Bites
31.03.2018
Tulaydan Jiri
Chuyển nhượng
Hodonin
03.03.2020
Bilek Jan
Chuyển nhượng
Sparta Brno
16.07.2019
Krejcir Jakub
Chuyển nhượng
Lanzhot
30.06.2019
Stevanovic Ugljesa
Cầu thủ Tự do
Rembas
25.07.2018
Urban Jan
Chuyển nhượng
Bruntal
16.07.2018
Matyska Lukas
Chuyển nhượng
SV Grimmenstein
10.07.2018
Tulaydan Jiri
Chuyển nhượng
Blansko
01.07.2018
Chyla Radim
Chuyển nhượng
Rosice