Chuyển nhượng Brezice 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
21.01.2024
Tanyi Barnabas
Cầu thủ Tự do
Aluminij
01.09.2023
Tanyi Barnabas
Cầu thủ Tự do
Detroit
30.06.2023
Sirk Lev
Cầu thủ Tự do
22.02.2023
Kordic-Gruzic Mario
Chuyển nhượng
Opatija
15.02.2023
Grant Abiola
Cầu thủ Tự do
Solin
13.02.2023
Irmancnik Kristjan
Cầu thủ Tự do
Fuzinar
16.01.2023
Karajbic Ermin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Koper
31.08.2022
Ruedl Andraz
Cầu thủ Tự do
Krsko
29.08.2022
Santek Matej
Chuyển nhượng
Bjelovar
22.08.2022
Vujcic Marin
Cầu thủ Tự do
Fuzinar
11.08.2022
Karajbic Ermin
Cho mượn
Koper
03.08.2022
Brekalo Ivan
Chuyển nhượng
Krsko
27.07.2022
Perisic Bruno
Chuyển nhượng
SK St. Johann
25.07.2022
Hanzek Tomislav
Cầu thủ Tự do
Krsko
19.07.2022
Brkic Timotej
Cầu thủ Tự do
Mura
01.09.2023
Tanyi Barnabas
Cầu thủ Tự do
Detroit
11.08.2022
Karajbic Ermin
Cho mượn
Koper
21.01.2024
Tanyi Barnabas
Cầu thủ Tự do
Aluminij
30.06.2023
Sirk Lev
Cầu thủ Tự do
22.02.2023
Kordic-Gruzic Mario
Chuyển nhượng
Opatija
15.02.2023
Grant Abiola
Cầu thủ Tự do
Solin
13.02.2023
Irmancnik Kristjan
Cầu thủ Tự do
Fuzinar
16.01.2023
Karajbic Ermin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Koper
31.08.2022
Ruedl Andraz
Cầu thủ Tự do
Krsko
29.08.2022
Santek Matej
Chuyển nhượng
Bjelovar
22.08.2022
Vujcic Marin
Cầu thủ Tự do
Fuzinar
03.08.2022
Brekalo Ivan
Chuyển nhượng
Krsko
27.07.2022
Perisic Bruno
Chuyển nhượng
SK St. Johann
25.07.2022
Hanzek Tomislav
Cầu thủ Tự do
Krsko