Chuyển nhượng Bolton 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
22.02.2024
Matheson Luke
Cho mượn
Bohemians
17.02.2024
Andreucci Ben
Chuyển nhượng
Buxton
01.02.2024
Pettifer Arran
Cầu thủ Tự do
St. Patricks
01.02.2024
Taylor Caleb
Cho mượn
West Brom
01.02.2024
Khumbeni Nelson
Cho mượn
Morecambe
01.02.2024
Collins Aaron
Chuyển nhượng
Bristol Rovers
29.01.2024
Ramsay Calvin
Cho mượn
Liverpool
26.01.2024
Ogbeta Nathaniel
Cho mượn
Swansea
16.01.2024
Hutchinson Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Marine
05.01.2024
Khumbeni Nelson
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AFC Fylde
03.01.2024
Carty Conor
Cho mượn
Doncaster
31.12.2023
Sithole Gerald
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Altrincham
16.12.2023
Hutchinson Luke
Cho mượn
Marine
08.12.2023
Toure Lamine
Cho mượn
Bamber Bridge
30.11.2023
Carty Conor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
St. Patricks
01.02.2024
Taylor Caleb
Cho mượn
West Brom
01.02.2024
Collins Aaron
Chuyển nhượng
Bristol Rovers
29.01.2024
Ramsay Calvin
Cho mượn
Liverpool
26.01.2024
Ogbeta Nathaniel
Cho mượn
Swansea
16.01.2024
Hutchinson Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Marine
05.01.2024
Khumbeni Nelson
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AFC Fylde
31.12.2023
Sithole Gerald
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Altrincham
30.11.2023
Carty Conor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
St. Patricks
22.02.2024
Matheson Luke
Cho mượn
Bohemians
17.02.2024
Andreucci Ben
Chuyển nhượng
Buxton
01.02.2024
Pettifer Arran
Cầu thủ Tự do
St. Patricks
01.02.2024
Khumbeni Nelson
Cho mượn
Morecambe
03.01.2024
Carty Conor
Cho mượn
Doncaster
16.12.2023
Hutchinson Luke
Cho mượn
Marine