• Billericay
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Billericay 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
22.02.2024
Ibie Sydney
Cho mượn
Dag & Red
06.11.2023
Alemanji Bunya
Cầu thủ Tự do
Bishop's Stortford
31.10.2023
Waller Charlie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
MK Dons
19.10.2023
Alemanji Bunya
Chuyển nhượng
Croatia Zmijavci
17.10.2023
Wells Ben
Cầu thủ Tự do
Crawley
12.10.2023
Napa Malachi
Chuyển nhượng
Sudbury
03.10.2023
Waller Charlie
Cho mượn
MK Dons
03.10.2023
Henshaw Ryan
Chuyển nhượng
Bishop's Stortford
29.09.2023
Kabongolo Brooklyn
Cầu thủ Tự do
Southend
04.08.2023
Kabongolo Brooklyn
Cầu thủ Tự do
Ipswich
03.08.2023
Isiaka Kareem
Cầu thủ Tự do
Welling
01.08.2023
Merrifield Frankie
Cầu thủ Tự do
Bishop's Stortford
31.07.2023
Azeez Adebayo
Chuyển nhượng
Welling
07.07.2023
Leathers Adam
Cầu thủ Tự do
Wycombe
01.07.2023
Emmanuel Moses
Cầu thủ Tự do
Hayes & Yeading
22.02.2024
Ibie Sydney
Cho mượn
Dag & Red
19.10.2023
Alemanji Bunya
Chuyển nhượng
Croatia Zmijavci
17.10.2023
Wells Ben
Cầu thủ Tự do
Crawley
03.10.2023
Waller Charlie
Cho mượn
MK Dons
03.10.2023
Henshaw Ryan
Chuyển nhượng
Bishop's Stortford
04.08.2023
Kabongolo Brooklyn
Cầu thủ Tự do
Ipswich
01.08.2023
Merrifield Frankie
Cầu thủ Tự do
Bishop's Stortford
31.07.2023
Azeez Adebayo
Chuyển nhượng
Welling
07.07.2023
Leathers Adam
Cầu thủ Tự do
Wycombe
01.07.2023
Emmanuel Moses
Cầu thủ Tự do
Hayes & Yeading
06.11.2023
Alemanji Bunya
Cầu thủ Tự do
Bishop's Stortford
31.10.2023
Waller Charlie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
MK Dons
12.10.2023
Napa Malachi
Chuyển nhượng
Sudbury
29.09.2023
Kabongolo Brooklyn
Cầu thủ Tự do
Southend