Chuyển nhượng Betis 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
09.07.2024
Llorente Diego
Chuyển nhượng
Leeds
08.07.2024
Adrian
Cầu thủ Tự do
Liverpool
06.07.2024
Losada Iker
Chuyển nhượng
Ferrol
04.07.2024
Abner
Chuyển nhượng
Lyon
02.07.2024
Senhadji Yanis
Cho mượn
Tenerife
02.07.2024
Riad Chadi
Chuyển nhượng
Crystal Palace
01.07.2024
Sander Ballero
Cầu thủ Tự do
Sabadell
01.07.2024
Mendy Nobel
Chuyển nhượng
Paris FC
01.07.2024
Riad Chadi
Chuyển nhượng
Barcelona
01.07.2024
Roca Marc
Chuyển nhượng
Leeds
01.07.2024
Perraud Romain
Chuyển nhượng
Southampton
30.06.2024
Mendy Nobel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Paris FC
30.06.2024
Guilherme Fernandes
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Estrela
30.06.2024
Garreta Felix
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Amorebieta
30.06.2024
Vazquez Leo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
CF Intercity
09.07.2024
Llorente Diego
Chuyển nhượng
Leeds
08.07.2024
Adrian
Cầu thủ Tự do
Liverpool
06.07.2024
Losada Iker
Chuyển nhượng
Ferrol
01.07.2024
Sander Ballero
Cầu thủ Tự do
Sabadell
01.07.2024
Mendy Nobel
Chuyển nhượng
Paris FC
01.07.2024
Riad Chadi
Chuyển nhượng
Barcelona
01.07.2024
Roca Marc
Chuyển nhượng
Leeds
01.07.2024
Perraud Romain
Chuyển nhượng
Southampton
30.06.2024
Garreta Felix
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Amorebieta
30.06.2024
Vazquez Leo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
CF Intercity
04.07.2024
Abner
Chuyển nhượng
Lyon
02.07.2024
Senhadji Yanis
Cho mượn
Tenerife
02.07.2024
Riad Chadi
Chuyển nhượng
Crystal Palace
30.06.2024
Mendy Nobel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Paris FC