Chuyển nhượng Aruba 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
20.03.2024
Lewis Fernando
Chuyển nhượng
Oostzaan