Chuyển nhượng Abia Comets 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
06.02.2024
Jonah James
Cầu thủ Tự do
Katsina Utd
01.09.2023
Jonah James
Cầu thủ Tự do
Niger Tornadoes
30.06.2022
Okachi Anthony
Chuyển nhượng
Shooting
30.03.2022
Isaiah Babajide
Chuyển nhượng
Slavia Prague
23.06.2021
Agunwa Gideon Nnamdi
Cầu thủ Tự do
Atmosfera
30.12.2019
Okachi Anthony
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Jerv
29.03.2019
Okachi Anthony
Cho mượn
Jerv
31.12.2017
Innocent Gabriel
Cầu thủ Tự do
El Kanemi
30.07.2015
Chinedu Sunday
Chuyển nhượng
Kwara
30.06.2014
Effiong Ndifreke
Cầu thủ Tự do
Abia Warriors
31.12.2013
Okoro Marshal
Chuyển nhượng
Abia Warriors
01.09.2023
Jonah James
Cầu thủ Tự do
Niger Tornadoes
30.12.2019
Okachi Anthony
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Jerv
06.02.2024
Jonah James
Cầu thủ Tự do
Katsina Utd
30.06.2022
Okachi Anthony
Chuyển nhượng
Shooting
30.03.2022
Isaiah Babajide
Chuyển nhượng
Slavia Prague
23.06.2021
Agunwa Gideon Nnamdi
Cầu thủ Tự do
Atmosfera
29.03.2019
Okachi Anthony
Cho mượn
Jerv
31.12.2017
Innocent Gabriel
Cầu thủ Tự do
El Kanemi
30.07.2015
Chinedu Sunday
Chuyển nhượng
Kwara
30.06.2014
Effiong Ndifreke
Cầu thủ Tự do
Abia Warriors