Cầu thủ
Yuta Matsumura
tiền vệ (Kashima)
Tuổi: 23 (13.04.2001)

Yuta Matsumura