Cầu thủ
Xuân Nam Nguyễn
tiền đạo (PVF-CAND)
Tuổi: 30 (18.01.1994)

Xuân Nam Nguyễn