Cầu thủ
Văn Vinh Nguyễn
tiền vệ (Bình Phước)
Tuổi: 24 (22.02.2000)

Văn Vinh Nguyễn