Cầu thủ
Vadim Sydun
tiền đạo (Karpaty Lviv)
Tuổi: 19 (10.02.2005)

Vadim Sydun