Cầu thủ
Tran Vu Ngoc Tai
tiền vệ (Hoa Binh)
Tuổi: 20 (25.01.2004)

Tran Vu Ngoc Tai

Đang cập nhật dữ liệu...