Cầu thủ
Nguyễn Hữu Khôi
tiền đạo (Bình Phước)
Tuổi: 33 (01.04.1991)

Nguyễn Hữu Khôi