Cầu thủ
Muntadher Mohammed
hậu vệ (Mes Rafsanjan)
Tuổi: 23 (05.06.2001)

Muntadher Mohammed