Cầu thủ
Kotaro Uchino
Tuổi: 20 (19.06.2004)

Kotaro Uchino