Cầu thủ
Komang Teguh
tiền vệ (Borneo)
Tuổi: 22 (28.04.2002)

Komang Teguh