Cầu thủ
Công Đến Huỳnh
tiền vệ (PVF-CAND)
Tuổi: 22 (19.08.2001)

Công Đến Huỳnh